Network (IP v4) ve CCNA’e Giriş

Network (IP v4) ve CCNA’e Giriş OSI MODELİ (open system interconnection model) 7 katmandan oluşmaktadır. OSI iletişim protokolü network üzerindeki iletişimde kullanılmaktadır. Gönderilen data capsulation yapılarak paketlenir ve iletimin son noktasında da encapsulation ile paket açılır. 7-Application Layer: Datayı transfer ettiğimiz uygulama bilgisinin tutulduğu kısımdır. (Browser, FTP programı, vs.) 6-Presentation Layer: Transfer edilen datanın hangi […]

Continue reading