Network (IP v4) ve CCNA’e Giriş

Network (IP v4) ve CCNA’e Giriş OSI MODELİ (open system interconnection model) 7 katmandan oluşmaktadır. OSI iletişim protokolü network üzerindeki iletişimde kullanılmaktadır. Gönderilen data capsulation yapılarak paketlenir ve iletimin son noktasında da encapsulation ile paket …